FORSKNING

Vad är Staden Vi Vill Ha?
Staden vi vill ha är en gräsrotsorganisation i Göteborg som vill skapa forum för människor att ta fram förslag och prioriteringar för att skapa staden vi vill ha. 

HASSP:s sociala nätverk avses bli en komplettering av och katalysator för befintliga tankesmedjor och mötesplatser. Idag är välfärden i fara. Endast ett fåtal invånare anser sig hörda eller ges möjlighet att delta i samhälls-utvecklingen. I ett affärscentrum som Nordstan existerar ett flöde av tankar och idéer som i dag inte tillvaratas som ett socialt kapital. Detta flöde kan i ett första steg fångas upp i ett HASSP-embryo, ett nätverksrum, inom Nordstan och i samverkan med partner och ”fria” forskare få  HASSP-nätverket att växa.
Effekterna av så kallad bonding och bridging, icke-vetande och vadheter samt AI och hälsan kan testas. Forskningen får en vidgad funktion genom att interagera med civilsamhället där den enskilde invånaren ingår. Till utveckling av ett socialt nätverk som HASSP utnyttjas all kunskap som finns idag om bl.a. hjärna, hälsa, nätverksanalys och design. HASSP vill även bidra till att stödja universitet/högskolor i deras tredje uppgift, att förmedla kunskap till folket då den av olika skäl inte prioriteras samt nyttja ”fria” forskare för framtids-forskning t.ex.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna