OM STADEN VI VILL HA
Vi är en partipolitiskt  obunden förening som arbetar utifrån en värdegrund om hållbarhet och jämlikhet .
Inspiration har hämtats från Montreal i Kanada där det genomförts ett antal "citizen summits" (medborgarmöten) som resulterat i en "citizen agenda" och förändringar. Vi vill tillsammans med alla som vill bidra till processen, utveckla hur vi gör detta i Göteborg.

Inför valet år 2014.
En medborgaragenda  togs fram under Göteborgs Medborgarstämma  och genom ett antal uppföljningsmöten  under våren 2014. Ett svar från partierna erhölls på förslagen överst på Medborgaragendan 2014.
Ett av förslagen var en holistisk Social Science park..
Detta kom senare att benämnas HASSP.

Holistic Association Social Science Park
En arbetsgrupp inom SVVH "HASSP-gruppen arbetar vidare med förslaget med NPF-Ninjas som pilot för att  skapa ett nätverk för hållbar samhällsutveckling.


Copyright © Alla rättigheter förbehållna