STADEN VI VILL HA


PROCESSEN I STORA DRAG

Vi dyker ned i temaområden  som bostäder , hälsa/vård, skola/utbildning,trafik, kultur och fritid, media och demokrati m m. Genom workshops seminarier och aktiviteter och olika metoder för dialog diskuteras nuläget och visioner och förslag på förändringar..

Aktuell process
Staden vi vill ha kan ses som en paraplyorganisation för mer eller mindre självstyrande arbetsgrupper under föreningen men vi bjuder även in helt självständiga organisationer eller medborgare när skäl för samverkan föreligger, För att fungera som en sådan krävs ett regelverk.,

Avsikten med studiecirkeln 
Bygga  upp ett regelverk för en dylik paraplyorganisation.

Hantera redan befintliga mer eller mindre självgående arbetsgrupper..
Ta fram förslag på kompletterande arbetsgrupper och samverkanspartner för att få ett helhetsperspektiv.

Bygga upp ett kontaktnätverk. Kartlägga bidragsmöjligheter och hur ansökningar ska utformas. Ge förslag på egna dialoger och event.. Ge förslag på andras seminarier och event samt redogöra för dessa.
Slutresultatet sammanställs i en rapport som blir riktmärke för SVVH agerande och utgångspunkt för nästa studiecirkel i en fortlöpande process.  


              Länkar


SVVH
facebook


HASSP=
Holistic Association Social Science ParkNPF-Ninjas
NPF-NinjasMedborgarkraften
Medborgarkraften

  STADEN VI VILL HA                     SVVH

  NÄTVERK  FÖR
  HÅLLBARHET 

Copyright © Alla rättigheter förbehållna