Varför göra en Medborgaragenda?

Vi har påbörjat en process för att öka deltagandet och inflytandet i att forma vårt samhälle. Vi har utmanat vår medborgerliga roll till att vara mer än att rösta vart fjärde år. Vi gör detta för att vi behöver engagemang och makt för att förändra.

För vi står inför stora utmaningar med miljö-, ekonomiska och sociala problem och vi behöver ta ansvar, ta viktiga beslut och gå till handling. Idag finns för lite handling inom politik och hos allmänhet. Partiernas medlemsantal går neråt och fokus ligger på att få röster samtidigt som medborgarnas engagemang går upp men ändå blir åskådare till det hela. Detta vill vi bryta. Medborgare och beslutsfattare behöver mötas i en gemensam diskussion om framtiden för att utveckla gemensamt ansvar och agerande. Detta är ingen liten nöt att knäcka, men vi måste börja.

För att bryta ny mark i att skapa förändringar krävs mod, vilja och hjärta. Vi är här för att skapa en levande demokrati där vi utvecklar respekt, hänsyn, kunskap, agerande och styrning för det samhälle vi vill ha. Medborgaragendan ska inte ses som ett färdigt dokument utan som en levande process som precis har fötts. Vi tror istället att när vi tar de första stegen och handlar skapar vi samtidigt det vi vill åstadkomma, aktiva maktfulla medborgare. Vi provar och lär oss, skapar forum, tar fram konstruktiva politiska förslag och utvecklar under resans gång den kunskap som behövs.

 

Välkommen med i processen!

 

För att vara aktiv i Staden Vi Vill Ha kontakta oss (stadenvivillha@gmail.com), kolla in kalendariet på hemsidan eller facebook för att se våra aktiviteter.

 

Kommande evenemang

Det finns inga kommande händelser.

View Calendar

Våra senaste poster på Facebook

Gilla oss på Facebook