Vad vi har gjort hittills

Processen Staden vi vill ha startade igång ordentligt våren 2012. Här kan du läsa några exempel på vad vi har ägnat oss åt sen dess.

Call out! Uppstart och inbjudningar
I september 2012 anordnade Staden vi vill tre öppna uppstartsmöten. Det blev en inspirerande start. Vi fick stor respons och intresse från människor i Göteborg, föreningar, politiker, tjänstemän och media. Vi gick ut i ett tidigt skede med inbjudan, innan våra planer var klara. Det gjorde vi för att göra det möjligt för invånare och föreningar att påverka hur det hela skulle gå till från början.

Organisering
Uppstarter sätter ofta igång spännande organisatoriska processer, vilket tar tid och behöver ta tid. Så hände även i Staden vi vill ha. Arbetet med att konkretisera idén till Staden vi vill ha och ta fram en plan för hur vi ska förverkliga den har växt fram under en dynamisk process, där vi planerar och provar om vart annat. Vi bestämde oss för att “högsta beslutande organ” skulle vara våra organisationsmöten som är en gång i månaden. En samordningsgrupp startades som ansvarar för övergripande koll och tar emot frågor som de tar hand om eller skickar vidare.

Hösten 2012 hade vi, i samarbete med Omställning Göteborg, ett antal workshops i olika ämnen som en delprocess i Staden vi vill ha, och för att få erfarenhet. Vi fortsatte med att utveckla och konkretisera våra planer och grundade vår organisation genom bland annat ha några visionsdagar och formulera vår värdegrund. Under början av 2013 arbetade vi med verktyg för vårt praktiska demokratiarbete, så som att ta fram metoder för dialog och hitta sätt att fånga upp göteborgarnas röster kring utformningen av den stad vi lever i.

Samtalsledning och utbildning
Något av det första vi gjorde var att utbilda oss själva. Deltagare i Staden vi vill ha arrangerade ett välbesökt och uppskattad kurs i samtalsledning. Under hela förstudien har organisationsgruppen fortsatt med utbildning. Flera deltagare gick olika kurser i att leda beslutsprocesser och konflikthantering, bl. a en kurs i “Deep Democracy” arrangerad av Social Resursförvaltning (Göteborgs Stad). Andra kurser vi deltog i var projektplaneringskurser, stresshanteringskurser och kurs i medborgardialog.

Medborgarmöten
På våren 2013 körde vi igång med flera medborgarmöten på olika ställen i stan tillsammans med andra föreningar och intresserade. Där kom det upp och diskuterades många olika förslag på förändringar. Vi använde oss av våra egna kontakter och genomförde under våren fyra möten, ett i Lövgärdet med Aktivitetshuset Kryddan, två i Bergsjön med Tidsnätverket i Bersjön och ett i Angered på och med Kulturhuset Blå Stället och Dialog Angered. Det var mycket konstruktiva diskussioner på alla mötena med många förslag som kom fram. Det första medborgarmötet Lövgärdet hade färre deltagare till skillnad från mötet i Bergsjön som fick fullt hus med 45 deltagare med en stor bredd i åldrar och bakgrunder.

Deltagande i offentliga evenemang
Staden vi vill ha har synts på flera offentliga tillställningar. Initiativet blev inbjudna att vara med i en paneldebatt om trafik på Älvrummet med över 150 personer i publiken. Vårt deltagande gjorde att medborgarinflytande i planeringsprocesser fick stor plats i debatten. Under Kulturnatta 2012 anordnade vi workshops på Röhsska museet för att sprida att initiativet hade startat. Vi använde oss av kultur och skapande i workshoparna för att mötas och släppa loss kreativiteten. Det slog väl ut och väldigt många deltog. Staden vi vill ha gästade även Mellanrum, en etablerad seminarieserie om stadsutveckling på Stadsmuseet.


Staden vi vill ha i Metro september 2012

Samarbeten och nätverkande med föreningar
Vårt nätverk har blivit större och större, tack vare alla aktiviteter vi organiserar och deltar i. Samarbeten och kontakter har utvecklats bäst genom att göra saker tillsammans och att mötas, som t.ex. föreningar och personer från Mänskliga Rättigheter-Forum, medborgarmötena i Lövgärdet, Bergsjön, Stadsmuseet, Omställningskonferensen, Kulturnatta osv. När vi gjorde vårt ”Call Out” gjordes en inventering av olika föreningar och institutioner som fick inbjudan. Den listan fylls på hela tiden.

Bostadsdagen 2013
Under hösten 2013 laddade vi för att fokusera på olika temaområden. Först ut kom en heldag om bostadsfrågor, Bostadsdagen lördag den 26:e oktober. Då arrangerade flera föreningar och nätverk tillsammans en bostadsdag från olika perspektiv. Det blev ett konstruktivt forum för att hitta lösningar och även hur vi kan gå till handling för att få saker att hända. Vi började dagen med föreläsningar på tre teman: Bygga billigt, Renovera demokratiskt och Bo annorlunda. Därefter höll vi workshops där vi diskuterade lösningar och hur vi kan agera tillsammans för att komma vidare. Här kan du läsa mer om Bostadsdagen.

Medborgarstämman 2014

Göteborgs första Medborgarstämma ägde rum 22-23 mars 2014 och blev även det ett konstruktivt forum med viktiga förändringar för vår stad! Vi fick ta del av massor av pepp, driv och lärdomar. Stämman samlade omkring 150 invånare för att diskutera utvecklingen av vår stad utifrån de politiska områdena demokrati, arbete, utbildning, inkludering, bostäder och Göteborg glokalt. Här tog vi de första stegen i att formulera förslag till Medborgaragendan, för att sedan kunna utveckla förslagen, ta dem vidare och sätta skapandet av staden vi vill ha i rullning! Här kan du läsa mer om Medborgarstämman.

Öppet toppmöte
Toppmötet var en workshop där vi utifrån det första utkastet av Medborgaragendan diskuterade vilka förslag som ska hamna högst upp på agendan och bli våra ”toppfrågor”. Dessa vill vi fokusera mest på och lyfta i valdebatten under år 2014.

Politikerdialog
Här bjöd vi in politiker och tjänstepersoner för att tillsammans med invånare diskutera toppfrågorna och hur vi kan ta dem vidare. Det blev en engagerad och givande dialog med sakkunniga inom lokalpolitiken.

Göteborgs Medborgaragenda 2014

Det är med stolthet vi kan presentera Göteborgs första Medborgaragenda. Den togs fram under Göteborgs Medborgarstämma 22-23 mars och genom ett antal uppföljningsmöten under våren 2014. Agendan innehåller 50 förslag på förändringar och av dessa valdes 9 förslag att vara ”Överst på agendan”. Den vänder sig både till beslutsfattare och invånare för ta frågorna vidare. Den 18 juni överlämnades Medborgaragendan till kommunfullmäktige och förslagen överst på agendan skickades till sittande partier för att få svar inför valet i september.

Svar från Partierna på förslagen i Medborgaragendan

Mitt i valruschen veckorna innan valet presenterade vi svaren från sittande partier i Göteborg på hur de ställer sig till förslag framtagna av invånare i staden. Det var svar på de nio förslag som valts ut att var överst på agendan. Frågan var om det kommer att driva frågorna eller inte under nästa mandatperiod och hur de ser på förverkligandet.

Svaren från partierna spreds i tryckt form, på nätet och direkt till folk på gator och torg. Staden vi vill ha deltog i debatter på Kulturkalaset där representanter för partierna och ungdomsförbund fick visa hur de ställde sig till förslagen i agendan.

Fortsättningen

Nu kommer vi följa upp svaren från partierna på förslagen och ta dom vidare i olika forum. Efter en lång process där vi med framgång skapat nya arenor så samlar vi oss nu för att göra nya planer för nästa steg. Nya planer för hur vi går vidare för att lyfta frågan om hur vi kan utveckla dagens demokrati och för att få till förändringar för en mer jämlik och hållbar stad.

 

Välkommen med i processen!

 Det är vi som bor i staden som ska skapa staden vi vill ha!

Kommande evenemang

Det finns inga kommande händelser.

View Calendar

Våra senaste poster på Facebook

Gilla oss på Facebook