Vad är Staden vi vill ha?

Staden vi vill ha är en gräsrotsorganisation i Göteborg som vill skapa forum för människor att ta fram förslag och prioriterigar för att skapa staden vi vill ha. Ett av våra mål är att föra fram dessa i valdebatten 2014. Vi vill skapa ett utrymme för att gemensamt ta tag i att forma det samhälle vi vill ha och vi välkomnar alla som vill vara med. Staden vi vill ha är en ideellt driven organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Arbetet med att utveckla verktyg och rum för hur vi ska arbeta i Staden vi vill ha är något som vi utvecklar hela tiden samtidigt som vi gör det. Alla har olika behov, tankar och kunskap kring detta. Vi bjuder in alla med intresse för praktiskt demokratiarbete att delta i att utveckla processen i Staden vi vill ha.

Varför vi agerar i staden

Vi tar utgångspunkt i att vi alla är deltagare i vårt samhälle. För att samhället ska
 utvecklas och bli hållbart krävs att vi aktivt deltar och tar civilt ansvar. Samhällets problem och 
resurser är våra. Vi behöver skapa ett utrymme för att gemensamt hitta lösningar, ta beslut och 
handla. Staden som arena möjliggör en demokratisk process där våra röster blir hörda och vårt aktiva deltagande gör skillnad, samtidigt som de förändringar vi
 skapar tillsammans leder samhället framåt.

Vad är Staden vi vill ha?
Staden vi vill ha är ett verktyg för att gemensamt ta tag i att forma det samhälle vi vill ha. 
Individer, föreningar, organisationer och nätverk bjuds in till samtal för att ta fram förslag på vilka 
förändringar vi vill se och vilka prioriteringar vi vill göra. Första målet är valet 2014, då vi samlar
 förslagen och diskussionerna i en Medborgaragenda för att delta i den politiska debatten. 
Samtidigt tar vi fram handlingsplaner för vad vi själva ska göra för att skapa förändringar nu. Det
 är vi som bor i staden som ska forma den stad vi vill ha.

Inspiration har hämtats från Montreal i Kanada där det genomförts ett antal ”citizen summits”
(medborgarmöten) som resulterat i en ”citizen agenda” och förändringar. Här kan du läsa mer om Montreal Citizen Summits.  Vi vill, tillsammans med
 alla som vill bidra, utveckla hur vi gör detta i Göteborg.
 Initiativtagarna är personer från Omställning Göteborg, Idéverkstan Majorna, Studiefrämjandet, 
Hyresgästföreningen Västra Göteborg och Nätverket för gemensam välfärd.

Processen i stora drag

Vi dyker ner i temaområden som bostäder, hälsa/vård, skola/utbildning, trafik, kultur och fritid, 
media, demokrati m.m. Genom workshops, seminarier, aktiviteter och olika metoder för dialog 
diskuteras; * nuläget * visioner * förslag på förändringar. Den 22-23 mars 2014 hölls en medborgarstämma där
 förslag och frågor diskuteras, mer finns att läsa på www.gbgmedborgarstamma.se. Därefter lanseras medborgaragendan och deltagandet i
 valdebatten tar fart!

 

Här kan du läsa om vad vi har gjort hittills.

Hur kan man delta i Staden vi vill ha?

Är du intresserad av att vara med, kontakta oss.

Kommande evenemang

Det finns inga kommande händelser.

View Calendar

Våra senaste poster på Facebook

Gilla oss på Facebook