STRUKTURER FÖR HÅLLBAR UTVECKLING – Översyn av hindrande regelverk

Skapa en kommission som ser över hindrande regelverk och för underlättande av hållbart liv och hållbara verksamheter. Det finns idag många nya, småskaliga, hållbara affärs-, organiserings- och verksamhetsformer, som hindras av föråldrade regelverk. Kommissionens uppdrag blir att identifiera dessa hinder, och skapa handlingsplaner för förändring.

- Förslag som togs fram av deltagare på Göteborgs Medborgarstämma och prioriterades fram på uppföljningsmöten att vara överst på Medborgaragenda 2014.

 

1. Vi vill veta om ert parti kommer att driva frågorna eller inte under nästa mandatperiod?

Partibeckningar: V: Vänsterpartiet, S: Socialdemokraterna, Mp: Miljöpartiet, F: Folkpartiet, M: Moderaterna, Kd: Kristdemokraterna, Vv: Vägvalet

 

V: Det är en intressant idé. Vi är dock frågande till om det är en kommunal fråga eller om det bör drivas nationellt istället?

 

S: Ni får gärna förtydliga vilka hindrande regelverk ni syftar på.

 

Mp: En kommission som ser över hindrande regelverk och för underlättande av hållbart liv och hållbara verksamheter är en bra idé. Det finns kommunala regler och beslut som hindrar hållbarhet men regelverk som hindrar hållbarheten finns på alla nivåer i Sverige och även i EU-lagstiftning. Därför vill vi att ett arbete med att se över hindrande regelverk görs på kommunal, regional och nationell nivå samtidigt. Vi menar att Sveriges Kommuner och Landsting är den organisation som kan driva frågan och kommer försöka ta upp frågan där.

Kommer Miljöpartiet driva frågan? Ja

 

M: Precis innan sommaren kom Moderaterna i Göteborg med ett handlingsprogram för miljö som innefattar 62 åtgärder som ska göra Göteborg till en av Europas hållbaraste städer 2025. Vårt program är koncist och konkret och till skillnad från det rödgröna miljöprogrammet som antogs 2013 når vi miljömålet Frisk luft till år 2020. I programmet finns även flera förslag som innefattar en giftfri miljö för barn, bättre havsmiljö och renare luft i Göteborg.

 

Kd: Ja, onödiga byråkratiska hinder hämmar all utveckling.

 

Vv: Detta förslag kräver mer underlag för att ta ställning till. En kommission skulle nog behöva se över hindrande regelverk för alla typer av verksamheter som finns. Vi lyssnar gärna hur ni har tänkt er.

2. Hur ser ni på att förslagen kan förverkligas?

 

Mp: Ja, men helst på nationell nivå.

 

Kd: Vi delar uppfattningen om problembeskrivning och mål, men kan i dagsläget inte säga om en kommission är det bästa redskapet för att förändra detta.

 

Kommande evenemang

Det finns inga kommande händelser.

View Calendar

Våra senaste poster på Facebook

Gilla oss på Facebook