Så skapades Medborgaragendan

Under två heldagar den 22-23 mars 2014 samlades ca 140 göteborgare på Göteborgs Medborgarstämma för att diskutera utvecklingen av vår stad utifrån de politiska områdena demokrati, arbete, utbildning, inkludering, bostäder och Göteborg glokalt. Medborgarinitiativet Staden Vi Vill Ha arrangerade stämman med målet att skapa ett öppet forum för alla göteborgare som vill engagera sig i den lokala politiken.

Medborgaragendan består av en samling frågor som deltagarna i Göteborgs första Medborgarstämma vill lyfta för diskussion med politiker och invånare för att utveckla till genomförbara förslag i den politiska debatten. Årets teman speglar de intresseområden där flest människor engagerat sig i förberedelserna inför årets stämma. Agendan presenterar de ståndpunkter och idéer som formulerats och prioriterats fram under Medborgarstämmans olika workshops.

Överst på agendan

På ett öppet möte i slutet av april med ca 50 deltagare valdes ett mindre antal förslag från varje tema för att sättas som punkter överst på agendan. Dessa frågor togs vidare för utveckling och undersökning om hur de kan genomföras och blev slutligen de nio förslag som är överst på agendan. Det har gjorts genom uppföljningsmöten och genom en initial dialog med politiker och tjänstemän som skedde i mitten av maj 2014.

Medborgaragendan överlämnades till kommunfullmäktige i en ceremoni den 18 juni. Det gjordes genom kommunalrådet Thomas Martinsson, Miljöpartiet och Lisbeth Boethius, ledamot i kommunfullmäktige och vice ordförande i Moderaterna i Göteborg för att sedan lämnas vidare till alla ledamöter i kommunfullmäktige.

Kommande evenemang

Det finns inga kommande händelser.

View Calendar

Våra senaste poster på Facebook

Gilla oss på Facebook