Partiers svar på förslagen överst på Medborgaragenda 2014 presenteras!

Här presenterar vi svaren från sittande partier i Göteborg på hur de ställer sig till förslag framtagna av invånare i staden. Det är vi invånare själva som här har tagit initiativ till att formulera hur vi vill se utvecklingen av vår stad. För att problemem i vårt samhälle är något vi behöver lösa tillsammans.

Ladda ner ”Svar från partier i Göteborg på förslagen överst på Medborgaragenda 2014″ HÄR

Förslagen togs fram genom Göteborgs första Medborgarstämma 22-23 mars med ett antal uppföljningsmöten och samlades i Göteborgs Medborgaragenda 2014. Nio av 50 förslag valdes ut att vara överst på agendan. Förslagen överst på agendan skickades till lokala partier med frågorna om de kommer att driva frågorna eller inte under nästa mandatperiod och hur de ser på förverkligandet. Här presenterar vi nu svaren från partierna.

Fortsättningen

Det tar inte slut efter valet. Tvärtom. Staden Vi Vill Ha kommer fortsätta med att bjuda in invånare och beslutsfattare till forum för att följa upp svaren från partierna och ta tag i utvecklingen av förslagen. Vi tänker oss en fortsättning i form av en “Eftervalsvaka” där vi bjuder in de nya förtroendevalda tillsammans med invånare för att följa upp valdiskussionen. – Hur ska vallöftena bli verklighet? – Hur kan frågorna i Medborgaragendan tas vidare? För att få till stånd betydande förändringar så håller vi på tills det blir förändring!

I demokratins högtid runt valet ställer vi frågorna – Hur ser det demokratiska deltagandet ut mellan valen? Hur kan demokratin utvecklas med ett större medborgarinflytande? Vilka rättigheter och skyldigheter har vi som invånare i utformningen av vår stad?

Vi hoppas på en givande läsning och att vi ses efter valet!

.

Här kan du läsa svaren på hemsidan

Vi rekommenderar att ladda ner PDFen ovanför då den är snyggare med illustrationer, men ifall det inte fungerar.

DEMOKRATI – Deltagande budget

UTBILDNING – Skollag före budget

BOSTÄDER – Demokratiskt styrd stadsbyggnad

ARBETE – Gröna jobb

ARBETE – Investera överskott för framtiden

MILJÖ – Främja bostadsnära grönområden

INKLUDERING – Central öppen mötesplats

STRUKTURER FÖR HÅLLBAR UTVECKLING – Översyn av hindrande regelverk

STRUKTURER FÖR HÅLLBAR UTVECKLING - Social Science Park

Missa inte den större bilden om varför vi arbetar med processen med Medboragaragendan och Medborgarstämman, läs mer om det här under.

Varför en Medborgaragenda?

Så skapades Medborgaragendan

 Här kan du ladda ner Göteborgs Medborgaragenda 2014 i sin helhet med 50 förslag.

 

Kommande evenemang

Det finns inga kommande händelser.

View Calendar

Våra senaste poster på Facebook

Gilla oss på Facebook