Organisation

Vi har valt att använda oss av en platt organisationsform där alla är fria att delta efter egna förutsättningar och önskemål, något som vi hoppas leder till att vi känns tillgängliga och lätta att ansluta sig till. Vi har valt att inte bilda en formell förening då det kan av många kan ses som en högre tröskel att komma över innan man väljer att vara med (medlemsavgift, styrelseposter etc.). Däremot har vi byggt upp tydliga besluts- och ansvarsstrukturer för att ha en demokratisk organisering.

Staden vi vill ha:s högsta beslutade organ är våra månatliga organisationsmöten. Organisationen är utöver detta organiserat i olika ansvarsgrupper och ansvarsroller vilka får mandat av organisationsmötet. Dessa arbetsgrupper jobbar med specifika frågor och områden, exempelvis kommunikation, ekonomi eller metodutveckling. En samordningsgrupp har ansvar för översikten av arbetet. På våra organisationsmöten och visionsdagar tar vi beslut om våra korta och långa aktivitetsplaner.

Staden vi vill ha verkar utifrån en värdegrund som baserar sig på viljan att göra staden mer hållbar och jämlik, och alla som ställer sig bakom värdegrunden är välkomna att engagera sig i Staden vi vill ha.

Kommande evenemang

Det finns inga kommande händelser.

View Calendar

Våra senaste poster på Facebook

Gilla oss på Facebook