INKLUDERING – Central öppen mötesplats

Skapa en öppen mötesplats med lokaler i centrala Göteborg för oss i alla stadsdelar och som bidrar till att bryta segregation. En mottagande träff punkt för nya och gamla i staden, tillgängligt för pappers- och personnummerslösa, utan konsumtionskrav, med funktioner för socialt stöd och orientering i samhällsinstanser, svenskkurser samt en bokningsbar del för kulturarrangemang.

- Förslag som togs fram av deltagare på Göteborgs Medborgarstämma och prioriterades fram på uppföljningsmöten att vara överst på Medborgaragenda 2014.

 

1. Vi vill veta om ert parti kommer att driva frågorna eller inte under nästa mandatperiod?

Partibeckningar: V: Vänsterpartiet, S: Socialdemokraterna, Mp: Miljöpartiet, F: Folkpartiet, M: Moderaterna, Kd: Kristdemokraterna, Vv: Vägvalet

 

V: Vi är mycket positiva till och arbetar redan idag med att skapa öppna mötesplaster så väl centralt som i andra delar av staden. Vi tror att förslaget kan förverkligas om inte i sin helhet så iaf delvis. Former för mötesplaster kan ju variera eller samverka men ändå uppnå syftet

med dem.

 

S: Att skapa en inkluderande och mindre segregerande stad är ett av Socialdemokraternas mål. Politiken måste formas utifrån de sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsperspektiven och berör alla som lever i staden. Ett pågående arbete med S2020 är igång med särskilt fokus på den sociala hållbarheten i staden som helhet för att just kunna möta de behov som ni beskriver. Det är nödvändigt att minska inkomstskillnader och se till att fler människor kommer i arbete för att kunna bryta segregation. Här har både arbetsmarknadspolitiken och bostadspolitiken viktiga funktioner att fylla. Ett förslag som vi har är att inrätta ett hemlösas hus som en träff- och kontaktpunkt för hjälp och stöd åt hemlösa. Ett annat viktigt mål som vi har är att fler göteborgare ska få ta del av befintlig kulturverksamhet. Era förslag kring såväl papperslösas situation och kring fler mötesplatser är intressanta och tål ständigt att fundera vidare på.

 

Miljöpartiet tror det behövs många ickekommersiella mötesplatser både centralt och i stadsdelarna. Kulturhusen och stadsdelsbiblioteken är viktiga lokala mötesplatser men fler kulturella mötesplatser behövs.

Kommer Miljöpartiet driva frågan? Ja, men vi har inget konkret förslag på någon särskild byggnad i dagsläget.

 

F: Öppenheten och transparensen måste stärkas i Göteborg. På vägen dit kan flera olika metoder och forum prövas. Vi har exempelvis lagt förslag i kommunfullmäktige om att öppna upp Älvrummet som en central mötesplats för göteborgarna att träffas och diskutera.
För flera år sedan föreslog vi att staden skulle ta fram modeller för att se sociala insatser som investering i framtiden, istället för en kostnad i nuet. Som många av våra initiativ har de röstats ner av den rödgröna majoriteten.

 

M: Vi är positiva till att det skapas fler öppna mötesplatser i alla delar av staden. Göteborgs frivilligorganisationer och idrottsföreningar gör ett viktigt arbete i detta avseende med stöd från staden och vi vill se över detta stöd så att det blir mer rättvist och enkelt för fler föreningar att söka.

 

Kd: Vi ska ha mötesplatser för alla men hur dessa ska se ut och placeras tror vi blir bäst genom samverkan med det civila samhället.

 

Vv: En bra idé. Idag kan vi inte riktigt säga hur detta skulle förverkligas.

 

2. Hur ser ni på att förslagen kan förverkligas?

 

Mp: Ja

 

Kd: Vi kommer arbeta för fler mötesplatser. Utformningen av dessa kommer att se olika ut.

 

Kommande evenemang

Det finns inga kommande händelser.

View Calendar

Våra senaste poster på Facebook

Gilla oss på Facebook