Göteborgs Medborgarstämma

Det är vi som bor i staden som ska skapa Staden vi vill ha! På Göteborgs första Medborgarstämma samlades vi och tog de första stegen.

Göteborgs Medborgarstämman har en egen hemsida. Kolla in den här! www.gbgmedborgarstamma.se

22-23:e mars 2014 bjöd Staden vi vill ha in till ett öppet forum för att gemensamt ta tag i att forma vår vardag och framtid. Individer och föreningar deltog i skapandet och samarrangerandet av Medborgarstämman. På stämman möttes vi för att gemensamt ta fram förslag för hur vi skapar en stad som är jämlik, ekologiskt hållbar, demokratisk, inkluderande och icke diskriminerande.

Under forumet börjades skapandet av en medborgaragenda med förslag på förändringar och prioriteringar invånare vill se i Göteborg, för att påverka den politiska diskussionen under valdebatten 2014. Det långsiktiga målet är att väcka en vilja och drivkraft att utveckla demokratin.

Göteborgs första Medborgaragenda överlämnades till kommunfullmäktige den 18 juni genom genom kommunalrådet Thomas Martinsson, Miljöpartiet och Lisbeth Boethius, ledamot i kommunfullmäktige och vice ordförande i Moderaterna i Göteborg.

Vi presenterar partiers svar på förslagen överst på Medborgaragenda 2014 -  Läs svaren här

Här presenterar vi svaren från sittande partier i Göteborg på hur de ställer sig till förslagen överst på Medborgaragenda 2014. Nio av 50 förslag valdes ut att vara överst på agendan. Förslagen överst på agendan skickades till lokala partier med frågorna om de kommer att driva frågorna eller inte under nästa mandatperiod och hur de ser på förverkligandet.

Förslagen och frågorna från Medborgarstämman riktar sig till beslutsfattare och invånare i Göteborg med fokus på vad som kan göras i staden och kommunen Göteborg. Vi bjuder in politiker och invånare till ett fortsatt samtal om utvecklandet av dessa förslag och hur de kan förverkligas.

Ladda ner Göteborgs Medborgaragenda 2014 här

Slår vi våra krafter ihop kan vi göra mycket!

Kommande evenemang

Det finns inga kommande händelser.

View Calendar

Våra senaste poster på Facebook

Gilla oss på Facebook