Syfte och mål

Syftet med Medborgarstämman – Invånarna förändrar staden

  • Skapa ett öppet forum om vår stad

  • Gå ihop som medborgare och gemensamt lyfta och driva frågor

  • Tillsammans utgöra en starkare röst och få större inflytande i den politiska debatten

  • Stärka kontakter och inspirera till engagemang för ett mer jämlikt och ekologiskt hållbart samhälle

Vi vill skapa nya forum för att öka den demokratiska delaktigheten och inflytandet i politiken för dem som berörs av den. Vi vill samla och lyfta civilsamhällets röster och behov med deltagande från föreningar, grupper och nätverk som delar viljan att göra staden mer hållbar och jämlik. På det sättet kan vi stärka civilsamhällets kraft att hitta lösningar där låsningar finns idag och ställa förtroendevalda till svars på ett konstruktivt sätt. Maktlöshet ger maktlöshet. Engagemang ger inflytande och inflytande föder engagemang. Syftet med stämman är bidra till skapandet av staden vi vill ha genom att öka deltagandet och inflytandet i vårt samhällsbygge.

Vad vi vill åstadkomma

Målet är att skapa ett forum som tar fram en medborgaragenda som samlar invånares förslag och frågor. Meborgaragendan ska samla våra röster och påverka den politiska diskussionen under valdebatten 2014. Det långsiktiga målet är att väcka en vilja och drivkraft att utveckla demokratin. Vi vill göra det möjligt för göteborgare, föreningar och gräsrotsrörelser med olika bakgrunder att samlas och dela sina idéer och tankar om hur Göteborg kan bli en bättre stad. För att sedan tillsammans kunna lägga fram förslagen till beslutsfattare för att påverka.

På stämman möts vi för att gemensamt ta fram förslag för hur vi skapar en stad som är:

    – Jämlik

    – Ekologiskt hållbar

    – Demokratisk

    – Inkluderande och icke diskriminerande

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>