Arrangörer

Huvudarrangör och initiativtagare av Medborgarstämman är gräsrotsinitiativet Staden vi vill ha. Staden vi vill ha syftar till att bidra till ett mer hållbart och jämlikt samhälle genom att utveckla det demokratiska deltagandet och engagemanget i det gemensamma samhällsbygget. Det är en ideellt driven organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Initiativet till Staden vi vill ha togs av några engagerade personer från flera olika föreningar: Omställning Göteborg, Hyresgästföreningen Västra Göteborg, Idéverkstan Majorna, Nätverket Gemensam Välfärd och Studiefrämjandet, och startade igång ordentligt hösten 2012. Idag drivs Staden vi vill ha av en grupp aktivt engagerade personer på runt 15 personer, vilka investerar sin tid i Staden vi vill ha. Utöver dessa finns lika många personer som deltar i lite mindre utsträckning då och då. Förutom dessa finns det många personer som följer och peppar Staden vi vill ha genom nyhetsbrev och facebook. Drivande personer kommer och går, och Staden vi vill ha växer hela tiden. Vi utökar också hela tiden vårt nätverk genom att knyta till oss olika föreningar, institutioner, politiker och tjänstepersoner genom olika former av samarbeten.

Läs mer här om Staden vi vill ha

Staden vi vill ha:s roll under stämman och efteråt

Staden vi vill ha står för forumet och formen och driver inga frågor som organisation inför stämman. Engagerade individer deltar i stämman med sina egna tankar som en av alla medborgare i forumet. Staden vi vill ha agerar som en moderator i att hålla i forumet och i att lyfta fram deltagarnas röster. När frågorna till medborgaragendan är uppe kommer vi att lyfta frågorna till beslutsfattare och vara del i att aktivt driva frågorna vidare.

Staden vi vill ha har bjudit in fler att vara med i arrangerandet av stämman och det har bildats en samordningsgrupp, arbetsgrupper, temagrupper och en “hjälpa till-pool”. Staden vi vill ha och Medborgarstämman drivs av ideella insatser. Stämman är möjligt att göras till ett konstruktivt forum genom alla som bidrar med stort och smått. Se under fliken Hjälpa till om på vilka sätt du kan bidra.

Samordningsgrupp för Medborgarstämman

Samordningsgruppen samordnar hela Medborgarstämman så allt ska gå ihop med lokal, hemsida, program, kontakter osv. Idag består samordningsgruppen av 12 personer och fler intresserade av att delta i organiserandet av stämman är välkomna. Möten för samordning är varannan vecka fram till stämman som inleds med en halvtimmes info för nya deltagare. Se i kalendern i fliken På gång för tider och mer info.

Temagrupper

Temagrupperna förbereder upplägget av varje tema inför Medborgarstämman. De började bildas på uppstartsmötet 25/11 och det är öppet att haka på. De temagrupper som finns är Bostäder, Demokrati, Arbete, Utbildning samt Göteborg Glokalt. Skriv till gbgmedborgarstamma@gmail.com för att få kontakt med temagrupperna och deras mötestider.

Alla som hjälper till, deltar och bidrar är en del av arrangerandet

Det är många som hoppar in och gör olika delar av arbetet och i slutänden är det summan av våra bidrag som skapar forumet Göteborgs Medborgarstämma. Vi vill att alla som är intresserade ska vara med att bidra på sitt sätt och att alla som gör det är en del av arrangörerna. Från att göra en affisch till att tipsa sin vän om stämman. Sist men inte minst: att delta på stämman är en del av att skapa stämman.

Detta är vår första gång och vi vågar att göra och prova oss fram. Vi vågar ta de första stegen och vi vågar att ta felsteg. Det viktigaste är att vi börjar göra något för det är då det händer! Detta är bara början.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>