Årets teman

Medborgarstämman 2014 har 6 olika teman

Lördag 22/3 DemokratiArbete – Göteborg Glokalt

Söndag 23/3 BostäderUtbildningInkludering

Klicka på länkarna för att läsa mer om vilka olika inriktningar som finns under varje tema. Här kan du också se vilka föreläsare som är inbokade. Fler föreläsare tillkommer!

De ämnen som blev årets teman utformades efter var det fanns intresse och engagerade personer som ville utveckla temat från uppstartsmötena. Några teman samlade inte den kritiska massan av personer denna gång, det var Trafik, Kultur och Hälsa & Vård. Frågor om dessa ämnen kan istället lyftas under Öppet Forum!