Bostadsdagen 26/10

In english below

Varmt tack alla deltagare och arrangörer för en otroligt inspirerande Bostadsdag!

Vi var över 100 personer som bidrog till att skapa en konstruktiv mötesplats. Vi fick mycket relevant kunskap i presentationerna som gav oss inspiration till en massa intressanta lösningsförslag och sist men inte minst, formandet av många bra och konkreta handlingar som nu redan börjas sättas i verket!

Det var mycket inspirerande och mäktigt med så många människor som möts och slår sina huvuden och krafter tillsammans. Vilken kraft och energi det gav att mötas för att ta tag i problem, hitta lösningar och forma handlingar. Nya vägar banas. Det här är bara början!

Arrangörerna håller nu på att sammanställa dokumentationen som kommer att komma upp på hemsidan snart. Vill du få ett mejl med dokumentationen mejla till stadenvivillha@gmail.com.

 

Information inför Bostadsdagen 26/10

———————————————————————————————

Bostadsfrågor är just nu brännande aktuella, inte minst i vår stad Göteborg! Tillsammans arrangerar vi en dag med fokus på bostadsfrågor.

Informationstidning om Bostadsdagen! Läs den här

Klicka här för inbjudan i PDF

Meningen med Bostadsdagen är att slå våra krafter ihop och ta tag i bostadsfrågor från olika perspektiv. Vi börjar dagen med föreläsningar på tre teman;

* Bygga billigt
* Renovera demokratiskt och
* Bo annorlunda.

Därefter blir det workshops där vi diskuterar lösningar och hur vi kan agera tillsammans för att komma vidare. I slutet av dagen blir det mingel och efterhäng till Dj E-100, för att knyta kontakter och fortsätta diskussionen. Dagen vänder sig till alla invånare i Göteborg, tjänstemän och politiker är också inbjudna. Hjärtligt välkomna att delta!

Fri tanke – Konkret handling – Nu gör vi det!

NÄR? 26 oktober 2013
VAR? Göteborgs Stadsmuseum
TID? 10.00-17.00 Föreläsningar och workshops
17.00-19:00 Mingel och efterhäng

ANMÄLAN till stadenvivillha@gmail.com

Deltagande är gratis.

Av praktiska skäl kan vi inte ha gemensam lunch. Lunch får ordnas på egen hand och det finns många matställen i närheten.

Föreläsningarna hålls på svenska och vi försöker ordna översättning till engelska och fler språk efter resurser.

HJÄLPA TILL!? Vi behöver hjälp med ett antal uppgifter främst under själva Bostadsdagen. Det är väldigt fint om du vill bidra genom att skriva upp dig på en uppgift så vi tillsammans skapar en bra dag.

Klicka på länken för att komma till dokument med funktionärsuppgifter där du fyller i vad du kan göra.

Spelar det ingen roll vad du hjälper till med så kan du mejla till resurspoolsvvh@gmail.com och skriv namn och telefonnummer, så hittar vi något till dig.

Program

- Uppdaterat 23/10 – Beskrivningar av programpunkterna finns under programmet

Beskrivningar av teman och föreläsningar

Föreläsningar Kl. 11.15-12-15 samt kl.13.15-13.30 – Workshops 13.30-14.30 och 15-16

Bygga billigt

Plats: Wallenstamsalen

Temat handlar som namnet antyder just om att bygga bostäder billigt. Hur kan det gå till? Var har det gjorts? Vilka positiva exempel finns det i Sverige och utomlands? Hur ser billigt byggande ut? Vilka erfarenheter har man haft från billigt byggande? Vad är det som kostar vid bostadsbyggande? Hur ser byggnadsprocessen ut? Vilka steg i processen är det som behöver förändras för att billigt byggande ska vara möjligt? Vilken roll kan invånare/medborgare spela i den processen?

Erik Berg, arkitekt, Inobi

Presentation: ”Bygga billigare OCH bättre – är det möjligt?”

Erik pratar om om Byggemenskaper i Tyskland. Att de kan bli 20-50% billigare. Han pratar också om sjävbyggeri. Och om hur strukturerna på bostadsmarknaden och i byggsektorn kan förändras och riktas in mot andra mål, utifrån andra initament än de som är styrande idag.

Joachim Arcari, VD, Botrygg Göteborg

Presentation: ”Byggprocessen och vad som kostar”

Joachim ger sitt perspektiv som ett mindre företag på hur det fungerar med markanvisning och andra viktiga faktorer när det gäller billigt byggande. Ger en bild av vad som driver prisbilden. Vad behövs för att vi skall kunna bygga billiga bostäder?

Lena Palm, Folkhemsbyggarna

Presentation: ”Medborgerligt perspektiv på billigt byggande”

Vad är billigt, vad är dyrt? Kunskaper kan omsättas till kapital, fler ”vanliga människor” behöver få tillgång till kunskap för att bedöma vilka vägar man kan gå. Då kan man ställa andra krav på entreprenörer. Vikten av att arbeta strukturellt och politiskt utan politisk färg. Räntor och lån.

.

———————————————————————-

Renovera & bygg demokratiskt

Plats: Gröna rummet

Temat belyser frågor kring boendeinflytande och demokrati. Framförallt vid renovering av det stora befintliga bestånd som nu står inför omfattande upprustning, men även ur ett större perspektiv på vad som byggs och för vem. Vem får plats på bostadsmarknaden och i debatten? Hur ser man på provisionen av bostäder till alla? Vem bygger för de resurssvaga grupperna? Temat tar upp ett flertal perspektiv, från pågående forskning kring ”renovräkning”, socialt blandat boende och arbete med boendeinflytande till konkreta erfarenheter från området Pennygången i Göteborg.
Presentationer

11.15-11.30

Anders Törnquist, FD och universitetslektor, institutionen för socialt arbete på Göteborg Universitet

Anders arbete berör frågor kring förorten, staden och bostaden i ett socialt perspektiv. Med erfarenheter från bland annat de nordöstra förorterna i Göteborg och en europeisk kunskapsöversikt lyfter forskningen aspekter såsom segregation, socialt blandat boende och komplikationerna i dagens bostadsmarknad.

11.35-11.50

Sara Westin, FD i kulturgeografi och forskare, Institutionen för Bostads- och Urbanforskning

Saras forskning har berört allt ifrån kritiska perspektiv på planering och arkitektur, kollektivboende för andra halvan av livet, effekterna av den nya ”allbolagen” från 2011 och fenomenet ”renovräkning” – där hyresgäster tvingas lämna sina bostäder vid omfattande renoveringar och hyreshöjningar.

11.55-12.15

Daniel Carlenfors & Mattias Axelsson, boende på Pennygången i Göteborg

Medlemmar i Nätverket Pennygångens Framtid, såväl som Hyresgästföreningens lokala gren i området. Mattias och Daniel har varit aktiva i det arbete och motstånd som drivits mot Stena Fastigheters tillvägagångssätt och de hyreshöjningar som föreslagits i samband med en omfattande renovering av Pennygången, där en stor andel av de boende inte har möjlighet att bo kvar.

13.15-13.30

Natalie Lindqvist, jurist, Hyresgästföreningen Region Västra Sverige

Inom temat renovera demokratiskt och inflytande vid ombyggnationer kommer Natalie Lindqvist, jurist hos Hyresgästföreningen att beröra följande frågor;

Vilka rättigheter, frånvaro av rättigheter har hyresgästerna vid ombyggnationer, renoveringar?

Vilka möjligheter finns det att påverka?

Vad tycker Hyresgästföreningen?

Hur arbetar Hyresgästföreningen med frågan?

Hur kan vi påverka lagstiftningen, politiken?

.
———————————————————————–

Bo Annorlunda

Plats: Foajén
Standardlösningar passar inte alla. Man kan vilja ha en speciell arkitektur, eller bo i andra konstellationer än kärnfamiljen. Under temat Bo Annorlunda presenterar vi exempel på arkitekter som byggt annorlunda, och föreningar som skapat, eller vill skapa, gemensamma sammanhang, t.ex kollektivhus, ekoby eller kombinerad arbetsplats och boende för flera. Kom och diskutera hur du vill bo annorlunda!

11:15 – 11.35

Ecovillage Svandammen

Michael Rudvall som berättar om visionen om att bygga en ekoby i närheten av Göteborg.

11:35- 11.55

Kollektivhus

Bertil Egerö från föreningen Kollektivhus NU berättar om kollektivhusen som byggts runt om i Sverige, dess historia och hur de fungerar.

11:55 – 12.15

Kooperativ hyresrätt

Om hur Kollektivhuset Stacken i Bergsjön, ombildades från hyresrätt till kooperativ hyresrätt, av Annika Söderlund och Obilot Zeuschel.

13:15-13.30

Bygga & bo annorlunda

Torsten Ottersjö ritar och bygger ovanliga lösningar på boende och arbetsplatser som han visar inspirerande bilder från.

.
————————————————————————

Klicka här för:

Affisch

Flygblad

Inbjudan i PDF

Staden vi vill ha återkommer med vidare info. Föreläsare och program kommer att uppdateras här på hemsidan.

 

Bostadsdagen arrangeras i ett samarrangemang av personer från:

Pennygångens Framtid, Arkitekter utan gränser, Hyresgästföreningen, Staden vi vill ha, Byggemenskap Högsbo, Folkhemsbyggarna, Ecovillage Svandammen, Omställning Göteborg, Tikitut, Svenska Föreningen för Byggemenskaper, Apricus, Chalmers Arkitektur, jagvillhabostad.nu och fler engagerade medborgare.

Vill du/ni ansluta er till att arrangera och bidra till Bostadsdagen på något sett hör av er till stadenvivillha@gmail.com

————————–——————-

The Housing Day

Housing issues are currently a burning issue, especially in our city Gothenburg! The City We Want has established contacts with several interesting and socially committed organizations, individuals and networks. Together, we now organize a full day with focus on housing questions.

The purpose of the HOUSING DAY is to join our minds and forces together and approach the housing questions from different perspectives, together we inhabitants of the city. We warmly welcome you to participate; Together we can make a change!

The HOUSING DAY will take place on Saturday 26th of October.

WHEN? October 26, 2013
WHERE? Göteborgs Stadsmuseum
TIME? 10:00 to 17:00 Lectures and workshops
17:00 onwards: Food & Party

Registration: to stadenvivillha@gmail.com

The sessions will be held in swedish and we will try to arrange translation to english and other languages after resources.

The Housing Day is organized in a joint arrangement by persons from; Pennygångens Framtid, Arkitekter utan gränser, Hyresgästföreningen, Staden vi vill ha, Byggemenskap Högsbo, Folkhemsbyggarna, Ecovillage Svandammen, Omställning Göteborg, Apricus, jagvillhabostad.nu and more engaged citizens.

Would you like to contribute to the Housing Day and join the organizing. Please get in touch with stadenvivillha@gmail.com

Kommande evenemang

Det finns inga kommande händelser.

View Calendar

Våra senaste poster på Facebook

Gilla oss på Facebook