Staden vi vill ha

Staden vi vill ha är ett initiativ av och för invånare i Göteborgsområdet, som vill skapa forum för människor att ta fram förslag och prioriteringar för att skapa staden vi vill ha. Första delmålet var att ha en medborgarstämma och där ta fram en Medborgaragenda som samlade invånares förslag på förändringar av Göteborg, som vi lyfte under valåret 2014. Detta och mycket annat fortsätter vi att arbeta med. Vi vill sätta igång ett driv för att utveckla demokratin, så att vi som bor i Göteborg kan förändra vår stad!

—————————————————————————–

 

Partiers svar på förslagen överst på Medborgaragendan

Här presenterar vi svaren från sittande partier i Göteborg på hur de ställer sig till förslag framtagna av invånare i staden. Det är vi invånare själva som här har tagit initiativ till att formulera hur vi vill se utvecklingen av vår stad. För att problemem i vårt samhälle är något vi behöver lösa tillsammans.

Ladda ner Svar från partier i Göteborg på förslagen överst på Medborgaragenda 2014 HÄR

Förslagen togs fram genom Göteborgs första Medborgarstämma 22-23 mars med ett antal uppföljningsmöten och samlades i Göteborgs Medborgaragenda 2014. Nio av 50 förslag valdes ut att vara överst på agendan. Förslagen överst på agendan skickades till lokala partier med frågorna om de kommer att driva frågorna eller inte under nästa mandatperiod och hur de ser på förverkligandet. Här presenterar vi nu svaren från partierna.

Läs mer här

—————————————————————————–

Praktik med Staden vi vill ha

Det finns möjligheter att göra praktik med Staden vi vill ha. Det kan vara en del av en utbildning, kortare projekt, som arbetssökande eller liknande. Det finns många olika saker som vi behöver hjälp med och en kan även komma med egna idéer på vad en vill göra. Kort eller långt, hel eller deltid.

Sprid ordet till andra som kan vara intresserade!

Läs mer här

 

 

 

 

 

Vill du vara med och organisera? | Prenumerera på nyhetsbrevetIntresseanmälan för organisationer

 

 

Kommande evenemang

Det finns inga kommande händelser.

View Calendar

Våra senaste poster på Facebook

Gilla oss på Facebook